Делът на положителните тестове за COVID-19 падна под 14%