Университетският театър на НБУ с кампания срещу насилието в училище