Георги Господинов ще води лабораторията за писане на пиеси