China Daily: ЕС трябва да се противопостави на натиска на САЩ и да предотврати глобалните разделения