До 2030 г. около 800 милиона хора ще трябва да придобият нови дигитални умения