Проектът за газопровод за Ивицата Газа започва да добива конкретика