Spotify си поставя високи цели, докато оценката ѝ не спира да расте