На опашката сме в ЕС по умения да ползваме интернет