Ейре удължава ограничения до 5 април, връща през март учениците в клас