Кристиан Николов имал вечерен ритуал за успокоение – чай и паста за зъби с неясни съставки