Голямо име в биатлона с тежко заболяване, нуждае е се от средства за лечение