Ако посочат кой им е дал допинга, плувците може да бъдат наказани само за 2 г.