БЕХ ще има ново ръководство, никой от сегашните мениджъри не се яви на конкурса