Мандатите на шефовете на БНР и БНТ се удължават от три на пет години