Прекаралите Covid-19 са имунизирани дълго срещу вируса