Близо милион чуждестранни работници са напуснали Великобритания през 2020 г.