ДФЗ изплати над 24,6 млн. лева по мярка 10 „Агроекология и климат“