Отварянето на училищата в Германия се сблъсква с бавния напредък срещу заразата