Козметика за 2000 долара, която може да се ползва четири пъти годишно