Мрачното настроение продължава да владее европейските борси