Български научен труд в сферата на образованието оспори политиките на ООН