Общественият борд на TELUS International в България ще разпредели още 170 000 лв. в подкрепа на общностите, засегнати от COVID-19