Видеонаблюдението не е проблем да се организира – въпросът е доколко е целесъобразно: Сачева