Обезводняването на Земята лишава някои жаби от способността да скачат