Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър