Вносът на пчелен мед у нас се свива сериозно през 2020 г.