На сайта на Общината са публикувани предварителните избирателни списъци