Създадена е организация за ваксиниране на полицаите - Общество и политика