“Инфра Про Консулт” ООД ще проектира реконструкцията на централната градска част