5 примера за спорни паметници, станали забележителни