Много деца и ученици участваха в литературния конкурс посветен на Левски