Иззеха дрехи менте от изградени изолационни стени в тир