Приемът на студенти само с оценки от матурите нямало да понижи качеството на образованието