Обединяват в един регистър държавните и общинските имоти