HeidelbergCement увеличава печалбата и в кризисната 2020 г.