Университетският театър на НБУ с кампания срещу насилието в училище. „Дни за борба срещу тормоза в училище“ - онлайн кампания срещу агресията сред подрастващите