Атомните централи са осигурили 1/4 от електроенергията в ЕС