ЕС очаква няколко държави да възстановят свободното движение