Сърбия с планове да се превърне в енергиен транзитен коридор