ЕС подкрепя прехвърлянето на медицински екипи за Словакия