Мария Габриел: Инвестираме 10 млрд. евро в подкрепа на иновациите