600 млн. лв. ивестирани по европейски проекти във Варна