Помощ за хидроизолация на основи и частичен дренаж в района на Костенец