Конкурс за стипендии за ученици, лишени от родителски грижи