Без изпадащи в родното първенство още тази година?