ДЗП: Александър Томов е бизнесмен с приходи от бизнес, не е държавен служител