Индия и Китай: Огън по границата, но първи партньори в търговията