Паричното предлагане в България с близо 13% ръст през януари