Ангелов: Ако темпът на ваксинация се запази, ще се справим с кризата до средата на лятото