ЕС ще инвестира близо 10 млрд. евро за екологичния и цифровия преход